TOGA

Advocatensoftware

Incasso

Verhoog drastisch de efficiëntie en de verwerkingssnelheid van uw incasso-dossiers!

TOGA Incasso automatiseert uw administratie vanaf de aanbreng van het dossier tot de financiële afrekening met uw cliënt.

Automatische aanmaak van dossiers

De inleesmodule van TOGA Incasso leest Excel- of tekstbestanden in die door uw cliënten geleverd worden. Door de grote flexibiliteit van het inleessysteem kunnen vele soorten bestanden en gegevens worden ingelezen.

Met een enkel inleesbestand kan een hele reeks dossiers volledig automatisch worden aangemaakt. Compleet met een cliëntfiche, een schuldenaarfiche, eventueel een deurwaardersfiche, maar ook met een volledige afrekening van factuurbedragen, interestberekeningen en andere.

Automatische aanmaak van rappelbrieven

Per cliënt kunnen een aantal standaardbrieven worden gedefinieerd die gebruikt worden om volledig automatisch rappelbrieven af te drukken. In deze standaardbrieven kan het volledige detail van de afrekening worden opgenomen.

De standaardbrieven kunnen gedefinieerd worden voor particuliere of handelsdebiteuren en er zijn brieven in 4 verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) mogelijk.

In de opvolging van de rappelbrieven kan ook ingesteld worden welke wachttermijn er in acht dient genomen te worden vooraleer de volgende rappel wordt verstuurd.

Financiële opvolging

De financiële verwerking wordt sterk vereenvoudigd door de mogelijkheid om CODA-bestanden in te lezen. CODA-bestanden zijn elektronische bankuittreksels die door de meeste banken verstrekt worden of die door Isabel kunnen aangemaakt worden.

In combinatie met de gestructureerde mededeling die op de standaardrappels vermeld wordt, kunnen binnenkomende derden-betalingen volledig automatisch verwerkt worden in de boekhouding.

In het opvolgingsscherm heeft men steeds een overzicht van de lopende dossiers. Het ereloon en het door te storten deel van de betalingen worden automatisch berekend volgens de voorwaarden die in de cliëntfiche zijn ingegeven.

Verschillende dossiers kunnen samen verrekend worden. Daarbij wordt automatisch een factuur opgemaakt voor de cliënt, en de nodige gelden worden via een elektronische bankverrichting doorgestort.

Statistieken

De krachtige statistiekenmodule van TOGA Incasso laat u toe om alle mogelijke lijsten en statistieken uit uw dossiers te halen en op te slaan als Excel-bestand.

Bijkomende lijsten kunnen naar de wens van de cliënt worden aangemaakt.

TOGA.Net

TOGA.NET is de perfecte aanvulling op TOGA Incasso.

Met deze online applicatie kunnen uw cliënten permanent de voortgang van hun dossiers raadplegen. Ze kunnen de verzonden brieven raadplegen, de geldbewegingen zien en berichten met uw kantoor uitwisselen.

softconstruct_white_logo
Softconstruct NV
Singel 6 – B-2550 Kontich, Belgium
Tel.: +32 (0)3/237 79 15   –   Fax: +32 (0)3/237 79 16   –   info@softconstruct.be
microsoft_partner_logo_white